Ngu: Mfundo Mpathani

Gatyana – Emva kwentlanganiso noMEC wezothutho ikomiti ebikhokhele ugwayimbo lwabahlali ikunye nabahlali bathathe isigqibo sokuba lumiswe ugwayimbo ukunika ixesha kwisivumelwano ngenkqubo ezokhokhelwa ngusodolophu wase Mbhashe ukusuka kule veki izayo. Indlela zivuliwe.

Inkcukacha ezithe vetshe zingafumaneka ku: Mr Ntunja: 0635775882