Ibe yimpumelelo itumente yomnyazi eCiko

Gatyana – Itumente yebhola yomnyazi (netball) ebibanjwe izolo umhla weshumi elinesithandathu (16) ihambe ngokwezicwangciso nangempumelelo. Lomdlalo ububanjwe kumabala ezemidlalo ase Ciko kwi dolophu yaku Gatyana uququzelelwe yi Blue Diamond Multi Sport Development. Abaququzeleli balomdlalo bathi “babamba ngazo zozimbini kuluntu kwakunye namaqela athathe inkxaxheba nakubantu abaxhase lomdlalo”

Iqela elibezintshatsheli kule tumente liqela le Vikings eliphum’ eNgqamakhwe, kwisibini kwangena iDolphins, indawo yesithathu yathathwa zi Eagles ngethuba iPeacock zithathe indawo yesine. Abaququzeleli bathembisa ukuba kunyaka ozayo kuninzi okuzayo.

Amanye Amanqaku