Ikamvalethu Academy

Advert:

Ingaba ufuna ukuphucula iziphumo zakho zebanga leshumi okanye ufuna ithuba lesibini lokuba uphinde uzibhale? Khusela ikamva lakho, ngokuthi uqhangamshelane nabase Ikamva Academy ngenkcukacha ezithe qabavu.

Bakwanazo ne class ezongezelelweyo ukusuka ku Grade 10 ukuya ku Grade 12 nge migqibelo.

Tsalela kulenombolo: 065 830 9515 email: ikamvalethuacademy@gmail.com

Bafumaneka eNtyantyambo Primary School, Sir George Grey Street, Gqeberha 6205

 

Amanye Amanqaku