Kudutyulwe usomashishini wabhubha eNgadla

Ingxelo esiyifumene kunokrawuzana othembekileyo ithi izolo kwilali yase Ngadla evenkileni yakhona kufike amadoda angaziwayo ehamba ngenqwelo mafutha nalapho amabini aye ohlika acele khona ukuncedwa. Ngethuba befika kule venkile kuvakala ukuba bekusele kuvaliwe kuthengiselwa efestileni. Lamadoda kutyholwa ngelokuba aye anyanzelisa ukuba mawavulelwe nalapho usomashishini nomngumi wase Somalia uvakalise ukuba kusebusuku, ingxelo iqhuba ithi kulapho bayebavulela khona nge mbumbulu kulo novenkile wabe kanti uyasweleka endleleni eya esibhedlela.

Amanye Amanqaku