Operation 250 Goodie bags with toiletries

“During our Inkciyo Eastern Cape parades I have noticed that sometimes kukho abantwana abangekho comfortable ukombela or to dance because abanye banukelwa ngamakhwapha not because balibele ukufaka roll on but because they don’t have them at all, and it is our responsibility as the team to take action ngalonto.

No child should lack toiletries at all and we are pleading with anyone who would like to join this challenge and help us have 250 goodie bags for our Inkciyo EC members that will be distributed during our next Inkciyo EC Camp.”

La ngamazwi omququzeleli we Inkciyo EC uNasizo Mndende ehlaba ikhwelo lokuba naye nawuphi na umsamariya olungileyo aphose esivivaneni ngethuba bezama ukuqokelela iziqholo nezithambiso zomzimba ezimalunga no 250 ezakuthi kunikezelwe ngazo kwintwazana ezizakuthatha inxaxheba kwi Inkciyo EC 2021.

Kwezi Goodie Bags kuzakunikezelwa ngazo yi Inkciyo EC kulindeleke ukuba kubekho ezi zinto zilandelayo: Sanitary towels, Soap, Tooth paste, Tooth brush, Deodorant, Face cloth, Vaseline, Body lotion, nayo nayiphi into onqwenela ukuyifaka.

Eliphulo libizwa “Operation 250 Goodie bags with toiletries

Kwabo banqwela ukunikela nge mali ungathi usebenzise ezi bhanki zilandelayo

Bank Details: FNB

Bank Account: 628 49912 557

Branch: Mthatha

Branch code: 250655

Swift Code: FIRNZAJJ

OR

Bank Details: Capitec

Bank Account: 1368 253 839

Branch Code: 470010

For drop off donations: qhakazanolali@gmail.com

Contact: 066 389 3218 or 071 876 6483

This campaign is in partnership with Bomvane Youth Foundation and Qhakaza Nolali

Amanye Amanqaku