UMasipala wase Mbhashe udlulisa ngolwazi ku mafama

Ngu: Mfundo Mpathani

Dutywa – UMasipala wase Mbhashe uzakube ubambe inkqubo yokufundiswa kwa mafama ngezolimo. Olusuku lokwabelana ngolwazi kwezolimo lizakube libanjelwe eQombe Cropping Fields kwa ward 8 ngomhla we 12 May 2021 ngentsimbi yeshumi kusasa – 10:00. Imiba yokuthotyelwa kwemithetho ye khovidi izakube iqwalaselwe ngeliso lokhozi kulendibano.

Amanye Amanqaku